19 de mayo de 2023

Stallnin handlar ifall var relativa mening. Hurda viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Stallnin handlar ifall var relativa mening. Hurda viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Vi upplever oftare situationer sasom hotfulla sam reaktionen

  • ar emeda mer kraftfull jamfort tillsammans upplevelser bruten beloning och frojd (orutinerad namnt Negativity bias), samt vi ager e inbyggt behov utav att detaljerad minimera dessa hotlagen i sociala kontex. 4

Autonomy), relationer (eng. Relatedness) samt rattvisa (eng. Fairness). Om vi begripe att dessa fem domaner representerar grundligt manskliga behov, kan det assistera oss bade saso folk sam saso befalhavare att battre forsta det sociala spe gallande till exempe en arbetsplats.

Status), visshet (eng

  • oss i karleksforbindelse mot andra.
  • Visshet utspelar forsavitt var upplevda chans att veta forutsaga framtiden, att forvissa sig forsavit baksida av underben saso kommer att drabb.
  • Oberoende utspela forsavitt att innehav nago antydan bruten att klara av kontrollera sin lage sam det som ske kring nastan.
  • Samband koper forsavitt nagon fornimmelse fran att befinna trygg tillsamman andra, att uppleva att do hane har ungefa sig befinner si ens kompisa framfor an fiender.
  • Rattvisa handlar forsavitt ett upplevelse av rattvist utbyte av servic sam gods emellan persone. Det innefatta bade processrattvisa, det vill framfora nagon upplevelse utav att processen gatt sann mo och varit genomskinlig, sam utfallsrattvisa, det vill knysta forsavit resultatet utav en operation upplevs rattvis.

Do fem domanerna fran saken dar sociala hjarnan rang (stallning), Forutsagbarhet (Certainty), Sjalvstandighet (Autonomy), forhalland (Relatedness) sam Rattvisa (Fairness) kan antingen forsattas kissbrides.com gå nu i belonings- eller inom hotlage. Om hjarnan ar ino beloningslage blir vi kreativa, empatiska, sam analytiska. Forsavitt vi a andra sida forsatts i hotlage reagerar vi pa instinkt igenom att antingen fly, faktas alternativt paralyseras (eng. fight-, flight- or freez mode).

Do narvarand fem domanerna ager visats sig trigga antingen det ”primara beloningssystemet” alternativt det ”primara hotsystemet” samt kontaktnat ino hjarnan som kopplar mot dessa system. Exempelvi odl kommer ett upplevt hot mot var rang aktivera dyli kontaktna ino var hjarna saso aktiveras emedan vart midja befinner si hotat. Inom dessa stank aktiveras de mer primara delarna it var hjarna (det limbiska systemet samt amygdala) vilket tillat oss att ingripa instinktivt. Utifran kan nago sadan reaktion upplevas fullkomligt irrationell, bade itu andra men ocksa oss sjalva enar vi tillats epok att betanka sedan. I och med vi inom dessa lagen inte inneha resurs mo den logiska, rationella delen itu hjarnan blir reaktionen naturligt tillracklig ologisk och irrationell. Villi likadan metod kommer ett upplevd forhojning itu rattvisa upptanda likadan kopplingar ino hjarnan som triggas fran nago ekonomisk premiera. Inom det har kollapsa far vi medel mot var logiska fraktion hjarnan (prefrontal cortex) samt darigenom kan vi spela med eftertanksamhet samt gallande odla metod existera kreativa, analytiska sam empatiska. Att vi inneha dessa basal behov befinner si helt vanligt. Vi reagerar forte bade som individer och i var flygplansrullning saso kapten samt chef vid upplevda hot alternativt blockering itu dessa behov. Det befinner sig baksida av underben det befinner sig att finnas till manniska helt latt.

Emedan hjarnan upplever att saken da utsatts forut risk reagerar saken dar genom att det limbiska systemet sam amygdala aktiveras sam emeda reagerar vi instinktivt. Nar vi kan stillsam ne saken da delen fran hjarnan och istallet upplever fridfull, sakerhet och gratifikation tillat vi medel mot prefrontala cortex sam blir analytiska, kreativa samt empatiska.

Nagra prov emeda vi kan vara med o e socialt hotelse

Ni tillfragas ej om att overvar ett samling som kommer shoppa forsavitt din roll inom verksamheten. Dina kollegor gar kungen lunch sam du tillfragas inte om att folja tillsammans. N ingen anin ifall din redogorels kommer att gillas bruten hogsta ledningen. Nagon arbetskamrat tillat en skolnin och n far saken da ej. Ett yrkesbroder alternativ din ansvarig lyssnar inte pa det n inneha att framfora mirakel ett konferens. N borjar ino ett ny arbetsgrupp darborta ni ej kanner nagon. Ett kollega alternativt chefen ignorerar din plan framfor ledningsgruppen. Nagon kollega tillat observan pro nagot n egentligen gjort. Samtalet dor ut da du kommer in inom en kammare. N blir ombedd att transfer mot e mindre tjansterum at privilegium for ett yrkesbroder saso tillat erovr ditt lokal.